Укосо

ВОЉА

Вољом народа! У првој години друге деценије постојања заједничке нам државе, виолентни краљ Александар Први подарио је својом вољом, октроисао је дакле, зарад народног и државног јединства, ново име држави Срба, Хрвата и Словенаца – Краљевина Југославија. Две године после те 1931. „заточник народног јединства и државне целине“ октроисао је  устав и изборни закон. Један […]