Реч и мисао

165 ГОДИНА ОД НАРОДНОГ ПОКРЕТА СРБА 1848-49.

Уважена господо професори, поштовани суграђани, чланови Друштва! Вечерас, 14. јуна 2013. говоримо о догађајима који су се збили пре 165 година. Говоримо о Народном покрету Срба у Аустрији 1848, који је „био део европске социјалне и политичке револуције, а на своме простору и наглашени национални покрет“. Сутра, 15. јуна 2013, навршава се 165 година од […]

Записи

ТРГОВИНА У ТИТЕЛУ ТОКОМ ВРЕМЕНА (5. наставак)

За време Другог светског рата целокупни привредни живот, па према томе и трговину, преузеле су окупационе власти. После ослобођења у Другом рату нове, комунистичке власти имале су за циљ да на рушевинама старог капиталистичког поретка изграде ново, социјалистичко друштвено уређење. Већ прве године у слободи држава је општедржавним привредним планом одредила правац развитка народне привреде […]

Записи

ТРГОВИНА У ТИТЕЛУ ТОКОМ ВРЕМЕНА (4. наставак)

Нови услови у привредном и друштвено-политичком животу Шајкашке настају после завршетка Првог светског рата и присаједињењем Срема, Бачке, Барање и Баната Краљевини Србији 25. новембра 1919. године. Дотрајалост економске и политичке структуре целог војвођанског региона у Шајкашкој се манифестовао на изразит начин. У овом послератном времену одигравала су се друштвена и политичка превирања. Шајкашка већ […]

Записи

ТРГОВИНА У ТИТЕЛУ ТОКОМ ВРЕМЕНА (3. наставак)

Када је Војна граница изузета испод војне управе укинут је и Шајкашки батаљон (1872) и његова је територија прикључена бачко-бодрошкој жупанији. Тиме је прекинут устаљени начин живота Шајкаша. Шајкашки део Границе није могао да се уклопи у нове друштвено-економске односе који су владали у жупанији. Једноставна замена строге војне управе либералним грађанским системом, без прелазног […]

Записи

ТРГОВИНА У ТИТЕЛУ ТОКОМ ВРЕМЕНА (2. наставак)

Прилике у Шајкашком батаљону, као новој војно-територијалној јединици, могу се посматрати са становишта кућних задруга. Оне су представљале основну ћелију друштва. Основно занимање је било ратник, војник који обрађује земљу. Међутим, граничару су као земљораднику-војнику биле потребне и непољопривредне делатности, нарочито занатство, а уз њега иде и трговина. Према Основном граничарском закону из 1807. занатлије […]

Записи

ТРГОВИНА У ТИТЕЛУ ТОКОМ ВРЕМЕНА (1. наставак)

  Шта је трговина? Према „Просветиној“  Малој енциклопедији трговина је привредна делатност чији је предмет куповина и продаја робе. У основи, улога трговине је крајња продаја роба потрошачу. Потрошач робу купује за личну употребу или као средство за поновну производњу. Задатак трговине је, дакле, да својим посредовањем у промету организује размену између производње и потрошње. […]

Записи

ТРГОВИНА У ТИТЕЛУ ТОКОМ ВРЕМЕНА (увод)

(Необјављени рукопис из 2012.) Пре 115 година основана је Новосадска трговачка омладина (1902-2017). Лепе године за једну организацију младих у Новом Саду. Године су тек повод. И, разлог да се која реч проговори не само о јубилеју, већ и о недовољно познатим страницама привредне историје Шајкашке, пре свега, Титела. А разлог више су и млади […]

Реч и мисао

НАРОДНА ИГРА

Културно-забавна активност Титељана између два светска рата Народна игра је раније била важан саставни део живота људи и била је, у њеном изворном облику са свим значењима и функцијама које је имала, једино могућа у сеоским срединама. Традиционална игра у селима је била мање подложна променама и утицајима са стране. Истраживачи и проучаваоци народне игре […]

Здрављак

ПОЗНАВАЊЕ ПРИРОДЕ – Г

У припремању „часова“ за познавање природе користио сам се следећом литературом: Исхрана у природи, група аутора, Војно-издавачки завод и Народна књига, Београд, 1977; Природно лечење биљем, Никола Геленчир, Накладни завод Знање, Загреб,1998; Природна медицина, Властимир Николић, ИП“Дом и школа“, Београд, 2006. За сваки „час“ припремио сам по једну биљку. Овде о биљкама на слово Г. ГЛОГ. Постоје црвени […]

Записи

ШАЈКАШКА

Шајкашка је географска, административна, политичка, војна територија и област духовног живота у прошлости, на ушћу Тисе у Дунав, омеђена овим двема рекама и Римским шанчевима, ниже од Бечеја и до данашњег Новог Сада. Име јој потиче од мађарске речи чајка (csajka) и српске речи шајка, која је означавала ратни брод. Шајкаши су били чланови посада […]