Записи

ОСНИВАЊЕ ЧИНОВНИЧКЕ КРЕДИТНЕ ЗАДРУГЕ

У штампарији Симе Суботичког учитељ Никола Кирић је јула 1940. штампао позив за оснивање чиновничке Кредитне задруге Среза тителског: „У данашње хаотично доба, када се свако тешко сналази и кад је тешко одржати и свој голи живот, тешко се сналазе сви грађани, па и наш чиновнички сталеж. Сви имају бриге и недаће, па и ми. Док се свечиновничке организације боре за побољшање нашег материјалног положаја, не можемо ни ми седети скрштених руку. Говорити данас о значају задругарства било би излишно. Познато је да су и читаве државе уређене на задружној основи. Али не треба ићи далеко, треба само погледати и око нас, па се уверити да на све стране ничу задруге. И ми у месту и срезу имамо доста различитих задруга, које све успешно раде. Окупља се у задруге и сељак и занатлија и трговац. Само ми, који то задругарство највише проповедамо, остајемо по страни. Зар нама није потребна? Свкако да јесте. Кад се досад још нисмо задружно повезали, учинимо сада неодложно. Из тих разлога позивамо све службенике и раднике државних, бановинских и самоуправних установа, надлештва и сва друга лица која на државним и бановинским благајнама примају редовна примања да буду чланови-оснивачи ове Задруге.“

Како је предвиђено овим позивом (огласом) прво би се основала само кредитна задруга која би на штедњу примала улоге од чланова и оних који то нису, да даје позајмице члановима под најповољнијим условима и да ради на задружном, привредном и просветном васпитњу и ширењу задружних идеја. Ако би апел „уродио плодом“ поред кредитне основала би се и набављачка задруга. Заинтересовани је требало да се пријављују учитељу Николи Кирићу, после чега би била одржана оснивачка скупштина. Позив се завршава народном пословицом: „Прегаоцу и Бог помаже!“

Потписнику ових редова није познато је ли позив уродио плодом.

(Равница.инфо, 31. јул 2009.)  

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.